Informatie over het gebruik van Cookies

De Gegevensbeheerder

Met deze tekst willen wij, Siset S.P.A., met kantoren in Via Altinate 62, 35121 Padua, Italië B.T.W. 00458810280, e-mail privacy@santangelo.it tel. +390498246401, onze Gebruikers informeren hoe wij via onze website gebruik maken van Cookies, Beacons, Trackers en soortgelijke tools.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn korte tekstbestanden die worden gedownload van de webbrowser van Gebruikers bij het bezoeken van een website.

Zij staan de Website toe om, tijdens een volgend bezoek door de Gebruiker, te weten of deze al eerder de website heeft bezocht, met welk apparaat, welke pagina’s al zijn bezocht en vanaf welke pagina’s de bezoeker komt.Cookies bevinden zich niet op onze servers, maar op de computer van de Gebruiker en kunnen via de browserinstellingen worden verwijderd.

Ze zijn nuttig voor verschillende doeleinden. Dankzij Cookies hebben we statistieken over het aantal gebruikers dat dagelijks toegang heeft tot de Website, van welke verschillende websites van derden deze gebruikers komen, welke pagina’s er worden bezocht en in ieder geval om de werking en het laden van de Website zelf te verbeteren.Ze dragen daarom zowel bij aan de verbetering van de gebruikerservaring als aan de diensten die we bieden, om zo te voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Cookies kunnen verschillende functies hebben:

 • Technische cookies: voeren een technische functie uit, waardoor de gebruiker met de Website kan communiceren, bijvoorbeeld door het inloggen te onthouden waardoor surfen sneller gaat, en onthouden eerdere bezoeken;
 • Analytische cookies: zorgen ervoor dat de Website informatie kan verzamelen, over het aantal gebruikers, over hoe zij de Website bezoeken, van welke Websites zij komen en naar welke Websites zij gaan, om zo algemene en anonieme statistieken te verwerken over de dienst en het gebruik ervan.Deze Cookies kan men vergelijken met Technische Cookies waarbij de gegevens op anonieme wijze worden verzameld;/li>
 • Profielcookies: hiermee worden profielen van gebruikers gemaakt, welke gerelateerd zijn aan consumptiepatronen en voorkeuren die tijdens het surfen worden gebruikt.

Verder zijn er nog andere soorten Cookies, afhankelijk van de relatie tot het onderwerp dat ze verzendt, namelijk First Party Cookies (wanneer wij de directe beheerders zijn) en Third Party Cookies (wanneer Cookies worden verzonden en verzameld door een Derde, onafhankelijke Gegevensbeheerder).Op de Website gebruiken we ook Third Party Cookies om een aantal analytische diensten te verlenen, specifiek voor de werking van de Website.

Welke Cookies gebruiken we?

Om de surf-ervaring te verbeteren en de correcte werking van de Website te verifiëren, gebruiken we Technische en Analytische Cookies.Tot op heden gebruiken we geen Profielcookies die geschikt zijn om consumentenprofielen van onze Gebruikers te maken, maar we behouden ons het recht voor om deze te gebruiken door u via deze informatie op de hoogte te stellen.

In het bijzonder gebruiken we de volgende Cookies:

Cookie

Tipologia

Dominio

Durata

Funzione

Link a Policy esterna

_fbp

Analytisch

.santangelo.it

1 uur

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te bieden als real-time aanbiedingen van derde adverteerders.

_gat

Analytisch

.santangelo.it

1 uur

Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken

_ga

Analytisch

.santangelo.it

1 uur

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gid

Analytisch

.santangelo.it

1 uur

Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

displayCookieConsent

Technisch

.santangelo.it

1 uur

Onthoudt het accepteren van de banner met betrekking tot de Cookies.

PHPSESSID

Technisch

.santangelo.it

1 uur

Bewaart de gebruikersstatus op de verschillende pagina’s van de site.

pll_language

Technisch

.santangelo.it

1 uur

 

Bovendien worden de bovengenoemde Cookies, inclusief de Third Party Cookies, alleen in verzamelde vorm gebruikt, op dusdanige wijze dat ze anoniem blijven en de identificatie van Gebruikers wordt verhinderd.
Men dient er echter rekening mee te houden dat we in het geval van Third Party Cookies niet verantwoordelijk zijn voor de verzamelde gegevens, omdat deze worden verzameld en verwerkt door een andere Gegevensbeheerder.Raadpleeg in dit geval het Privacybeleid dat wordt vermeld in de link aan de zijkant van de tabel, om de Beheerder en de feitelijke verzamelwijze te vinden.

In het geval van Third Party Cookies zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor een onjuiste gegevensverwerking of enigszins anders dan die in de informatie.

Wanneer wordt de gegevensverwerking via cookies als geaccepteerd beschouwd?

De verwerking die via Cookies wordt uitgevoerd wordt door de Gebruiker als geaccepteerd beschouwd wanneer deze, eenmaal ingelogd op de Website en de verkorte informatie heeft gezien, besluit door te gaan met surfen, en interactie heeft met de pagina’s van de Website en in elk geval een oneigenlijke bewerking uitvoert met het sluiten van de startpagina of andere pagina van de Website, ofwel met hetgeen wordt beschreven in het volgende punt “Hoe kan men bezwaar maken tegen het gebruik van Cookies”.

Hoe kan men bezwaar maken tegen het gebruik van Cookies?

Er zijn verschillende manieren om het gebruik van Cookies te blokkeren en elke Gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik ervan, door toestemming te weigeren en door de reeds verzamelde Cookies te verwijderen.
De meeste browsers (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari etc.) zijn geconfigureerd om Cookies te accepteren.Dezelfde browsers bieden de mogelijkheid om de instellingen uit te schakelen.Hier volgen de links naar de betreffende procedures voor de meest bekende webbrowsers:

U kunt het gebruik van cookies ook blokkeren via de optie om anoniem te surfen op de Website, hetgeen beschikbaar is in de meeste webbrowsers.

En verder nog om Cookies selectief te blokkeren.We bieden de volgende middelen:

 • GhosteryPlug-in voor webbrowsers waarmee u kunt selecteren welke Cookies u voor elke website wilt gebruiken, zodat elke gebruiker ze selectief kan uitschakelen;
 • Your Online Choices: Website die het uitschakelen van gedragsreclame toestaat;
 • Google Analytics Removal Tool: Plug-in voor webbrowsers waarmee u Google Analytics kunt uitschakelen;

Gevolgen voortvloeiend uit het uitschakelen van Cookies

Hoewel de Gebruiker Cookies kan deactiveren, kan dit leiden tot storingen en/of fouten in de werking van de Website, waardoor deze de noodzakelijke technische functies niet kan uitvoeren.

Overige Third Party Cookies

Bij het gebruik van de Website behouden wij ons het recht voor om overige Third Party Cookies te gebruiken die betrekking hebben op diensten van derden, en die mogelijk op de Website zijn geïnstalleerd.In het bijzonder behouden we ons het recht voor om de volgende diensten te gebruiken:

In het geval van gebruik van deze diensten zijn wij niet verantwoordelijk voor de door hen verwerkte gegevens, waarbij deze gegevens alleen worden gebruikt om de inhoud op onze Website te delen, en niet voor het verzamelen van de gegevens zelf. Het verzamelen van gegevens wordt uitgevoerd door een andere onafhankelijke Beheerder, zoals aangegeven in de informatie en/of in elk geval direct gerelateerd aan de gebruikte dienst.
In het geval dat op onze Website of van de Gebruiker verschillende tools voor het delen en/of inbedden van inhoud worden gebruikt, verzoeken wij u om het privacybeleid van de dienst te raadplegen, welke gekoppeld is aan de inhoud of de dienst van het delen.

Verwijzing naar het Privacybeleid van de Website en naar de sectorale wetgeving

Voor alles wat hier niet wordt vermeld verwijzen wij u naar ons Privacybeleid, alsmede naar Regl. EU 679/2016.

Websites van Derden

Websites van Derden, die toegankelijk zijn via de Website, vallen niet onder deze informatie en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking die zij hebben uitgevoerd.

Rechten van de Betrokkenen

Elke Gebruiker en/of Betrokkene bij de verwerking kan op elk moment de rechten uitoefenen die zijn voorzien in Art. 13 van Regl.679/2016, en in het bijzonder:

 • intrekken van hun toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in gevallen waar de verwerking van gegevens gebaseerd is op de toestemming die zij hebben gegeven;
 • om te weten of de Beheerder persoonsgegevens van hem bewaart en/of verwerkt en deze volledig kan inkijken en ook een kopie ervan kan verkrijgen (Art. 15 Recht van inzage);
 • verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledig ingevoerde persoonsgegevens (Art. 16 Recht op rectificatie);
 • verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Beheerder, indien er redenen zijn in verband met Regl.679/2016 (Recht op gegevenswissing, 17);
 • de Beheerder verzoeken om, indien van toepassing, de verwerking van enkele persoonsgegevens te beperken (Art. 18 Recht op beperking van de verwerking);
 • verzoeken om en ontvangen van de door de beheerder verwerkte persoonsgegevens, in een gestructureerd formaat, in gewoon gebruik en in leesbare vorm voor automatische apparaten, of verzoeken om, indien van toepassing, overdracht naar een andere beheerder, zonder belemmeringen (Art. 20, Recht op overdraagbaarheid);
 • geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor het verzenden van zakelijk materiaal en/of reclamemateriaal, alsmede tegen enig daaraan gerelateerde activiteit voor profilering (Art. 21, Recht van bezwaar);

Bovendien heeft de Betrokkene altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens op grond van Art. 77 van Regl. 679/2016

Contactgegevens

Voor de uitoefening van de rechten in art.15-22 Regl.679/2016 kunt u contact opnemen met de Beheerder via de volgende adressen:

E-mail: privacy@santangelo.it

Tel: +390498246401