Informationsmeddelelse om brug af cookies

Dataansvarlig

Med denne tekst vil Siset S.P.A., med hjemsted i Via Altinate 62, 35121 Padova, Italien, momsnr. 00458810280, e-mail privacy@santangelo.it tlf. +390498246401, gerne informere brugerne om, hvordan vi anvender Cookies, beacon, tracker og lignende værktøjer på vores webside.

Hvad er Cookies?

Cookies er korte tekstfiler, som downloades af brugerens webbrowser, når man åbner en internetside.

Når brugeren senere hen åbner siden, kan siden registrere, om brugerens allerede har besøgt siden, med hvilken enhed, hvilke sider er blevet åbnet og hvilke sider brugeren kommer fra. Cookies findes ikke på vores servere, men i brugerens computer, og de kan fjernes ved at ændre browserindstillingerne.

De er nyttige til flere ting. De kan vise statistikker over antallet af brugere, som dagligt besøger websiden, hvilke tredjeparts websider, de kommer fra, hvilke sider, der er besøgt, og de kan forbedre sidens ydelse og indlæsning. De bidrager derfor til en bedre oplevelse under brug og af vores serviceydelser, som tilpasses kundernes behov.
Cookies kan have forskellige funktioner:

 • Tekniske Cookies: har netop en teknisk funktion, som gør det muligt for brugeren at interagere med siden, for eksempel ved at gemme login, så navigationen og benyttelsen bliver hurtigere, huskes tidligere besøg på siden
 • Analytiske Cookies: gør det muligt for siden at indsamle samlede informationer om antallet af brugere, hvordan de besøger selve siden, fra hvilke sider de kommer fra og mod hvilke sider de afslutter besøget, så der kan udarbejdes generelle og anonyme statistikker om serviceydelsen og dens brug. Disse Cookies kan sammenlignes med Tekniske Cookies, hvor data indsamles i samlet og anonym form
 • Profilerings-Cookies: gør det muligt at oprette brugerprofiler knyttet til forbrugsvaner og præferencer under navigation.

Der findes desuden andre typer Cookies, som er kendetegnet ved den person, der sender dem, dvs. førsteparts Cookies (når vi administrerer dem direkte) og tredjeparts Cookies (når Cookies sendes og indsamles af tredjepart, som er selvstændig dataansvarlig for behandlingen). På websiden bruger vi tredjeparts Cookies for at kunne levere nogle specifikke analyseserviceydelser vedrørende websidens funktion.

Hvilke Cookies bruger vi?

For at optimere navigationen og kontrollere, at websiden fungerer korrekt, bruger vi Tekniske og Analytiske Cookies. Vi brug i dag ikke Profileringscookies, som kan oprette en forbrugsprofilering af vores brugere, men vi forbeholder os retten til at anvende dem, og der gives besked i denne informationsmeddelelse.

Særligt bruger vi følgende Cookies:

Cookie

Type

Domæne

Varighed

Funktion

Link til ekstern Policy

_fbp

Analytisk

.santangelo.it

1 time

Anvendes af Facebook til at levere en række reklameprodukter, som tilbydes i realtid af tredjepart.

_gat

Analytisk

.santangelo.it

1 time

Anvendes af Google Analytics til at begrænse hyppigheden af anmodninger.

_ga

Analytisk

.santangelo.it

1 time

Registrerer et entydigt ID, der bruges til at oprette statistiske data om, hvordan brugeren anvender internetsiden.

_gid

Analytisk

.santangelo.it

1 time

Registrerer et entydigt ID, der bruges til at oprette statistiske data om, hvordan brugeren anvender internetsiden.

displayCookieConsent

Teknisk

.santangelo.it

1 time

Lagrer accept af bannere i forbindelse med Cookies.

PHPSESSID

Teknisk

.santangelo.it

1 time

Opbevarer status for brugeren på de forskellige sider på websiden.

pll_language

Teknisk

.santangelo.it

1 time

 

Ovennævnte Cookies, også fra tredjepart, anvendes udelukkende samlet på en måde, så de er anonyme og ikke giver mulighed for at identificere brugerne.

Der skal dog tages højde for, at i tilfælde af tredparts Cookies har vi ikke adgang til de indsamlede data, da disse indsamles og behandles af en anden part end den dataansvarlige for behandlingen. I sådanne tilfælde bedes man læse Privacy Policy anført i linket i marginen på tabellen med henblik på at på oplysning og den dataansvarlige og metoden til indsamling.

I tilfælde af tredjeparts Cookies er vi under alle omstændigheder ikke ansvarlige for forkerte behandlingsmetoder eller metoder, der afviger fra dem, der er beskrevet i informationsmeddelelsen.

Hvornår betragtes behandlingen af oplysninger udført igennem Cookies som accepteret?

Behandling udført ved hjælp af Cookies betragtes som accepteret af brugeren i det øjeblik brugeren har åbnet siden og set den korte udgave af informationsmeddelelsen og vælger at fortsætte navigationen ved at interagere med siderne på websiden, og under alle omstændigheder udføre handlinger, der er inkompatible med lukningen af websiden eller en anden side på websiden, eller som beskrevet i næste punkt ”Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brug af Cookies?”.

Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod brug af Cookies?

Der findes forskellige måder, man kan blokerer Cookies på, og brugeren kan gøre indsigelse mod brug af Cookies ved ikke at give samtykke og slette dem, der allerede er indsamlet.
De fleste browsere (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari ecc.) er konfigureret til at acceptere Cookies. I disse browsere kan man slå brug af Cookies fra. Herunder er alle link til fremgangsmåde på de mest anvendte browsere:

Man kan også blokere brug af Cookies ved hjælp af funktionen anonym navigation, som findes i størstedelen af webbrowserne.

Hvis man vil blokere udvalgte Cookies. Vi foreslår følgende værktøjer:

 • Ghostery: Plug-in til webbrowser, som gør det muligt at vælge, hvilke Cookies, der skal anvendes for hver webside, så brugeren kan slå brug af hver enkelt Cookie fra.
 • Your Online Choices: Webside, som gør det muligt at personligt rettede reklamer fra.
 • Fjernelsesværktøj Google Analytics: Plug-in til webbrowser, der gør det muligt af slå Google Analytics fra.

Hvis man slår brugen af Cookies fra

Brugeren kan selv vælge at slå alt brug af Cookies fra, men det kan medføre problemer og/eller fejl i anvendelsen af websiden og forhindre, at siden kan gennemføre de nødvendige tekniske funktioner.

Andre Cookies fra tredjepart

Ved brug af websiden forbeholder vi os retten til at anvende andre Cookies fra tredjepart, som er knyttet til tredjeparts serviceydelser, som kan være indbygget i siden. Vi forbeholder os særligt retten til at anvendes følgende serviceydelser:

I tilfælde af brug af sådanne serviceydelser er vi ikke ansvarlige for deres behandling af personoplysninger, idet de udelukkende afvendes til det formål at dele indholdet inden på vores webside og ikke at indsamle selve personoplysningerne. Indsamlingen sker af selvstændig og anden dataansvarlig, som er anført i informationsmeddelelsen og/eller under alle omstændigheder direkte knyttet til den anvendte serviceydelse.

Hvis vores webside eller brugeren anvender andre deleværktøjer og/eller til inkorporering af indhold, bedes du kontrollere privatlivspolitikken hos serviceydelsen knyttet til indholdet eller deleserviceydelsen.

Henvisning til privatlivspolitik for websiden og brancheregler

Hvad angår alt det, der ikke er anført her, henviser vi til vores privatlivspolitik, samt EU-forordning 679/2016.

Tredjeparts websider

Tredjeparts websider, som kan åbnes via websiden, er ikke omfattet af denne informationsmeddelelse, og derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for behandlingen, der foregår på disse sider.

De registreredes rettigheder

Alle brugere og/eller registrerede i forbindelse med behandlingen kan til enhver tid udøve rettighederne foreskrevet i artikel 13 i forordning 679/2016, og navnlig er det muligt at:

 • tilbagekalde samtykket til behandling af personoplysningerne, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på samtykke
 • få oplyst, om den dataansvarlige opbevarer og/eller behandler personoplysningerne og få fuld adgang til oplysningerne i form af en kopi (artikel 15 Ret til indsigt)
 • anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger eller fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger (artikel 16 Ret til berigtigelse)
 • anmode om sletning af personoplysninger, som den dataansvarlige har i sin besiddelse, hvis der forelægger en af begrundelserne foreskrevet i forordning 679/2016 (Ret til sletning, 17)
 • anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen til kun visse personoplysninger i de foreskrevne tilfælde (artikel 18 Ret til begrænsning af behandling)
 • anmode om og modtage ens personoplysninger, som er blevet behandlet af den dataansvarlige, i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller bede om overførsel til en anden dataansvarlig uden hindring i de foreskrevne tilfælde (artikel 20 Ret til dataportabilitet)
 • gøre indsigelse helt eller delvist mod behandlingen af personoplysningerne med det formål at fremsende salgsmateriale og/eller tilbud, samt den eventuelt tilknyttede profileringsaktivitet (artikel 21 Ret til indsigelse)

Herudover har den registrerede altid ret til at indgive klage til tilsynsmyndighederne for beskyttelse af personoplysninger i medfør af artikel 77 i forordning 679/2016

Kontakt

Med henblik på rettighederne jf. artikel 15-22 i forordning 679/2016 kan den dataansvarlige kontaktes på følgende adresser:

E-mail: privacy@santangelo.it

Tel: +390498246401