Informationsmeddelelse vedrørende behandlingen af personlige oplysninger iht. artikel 13 i loven om beskyttelse af personlige oplysninger (lovbekendtgørelse 196/03)

Kære gæst,

i henhold til artikel 13 i loven om beskyttelse af personlige oplysninger (lovbekendtgørelse 196/03) bringes her informationsmeddelelsen vedrørende behandlingen af Deres personlige oplysninger, som udføres af Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. i forbindelse med leveringen af de anmodede serviceydelser.

1) De personlige oplysninger, som De afgiver under bestilling af serviceydelser hos Sant’Angelo Village/Siset S.p.A., eller som indsamles efterfølgende under brug af serviceydelserne, behandles med henblik på kommunikation og/eller kontakt fra Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. til de underskrevne brugere af serviceydelsen.

De oplyste data af brugeren behandles af Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. ved brug af IT-medier, EDB-medier og i papirform.

Oplysningerne i databanken videregives ikke til tredjepart, men kan blive anvendt af personale hos afdelingerne på Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. (bla. opkrævningskontoret, den juridiske afdeling og customer care) med henblik på opfyldelse af ovennævnte formål.

I overensstemmelse med de gældende bestemmelser iht. lovbekendtgørelse 196/03 og efterfølgende ændringer opbevares alle data i forbindelse med elektronisk trafik (data vedrørende internettilslutning – de såkaldte logfiler) i seks (6) måneder med henblik på fakturering eller betaling (i tilfælde af betalingsservice), som foreskrevet i artikel 123 i ovennævnte lovbekendtgørelse og efterfølgende ændringer. Perioden løber fra fakturaens betalingsdato.

Oplysning af Deres personlige data er påkrævet for opfyldelse af ovennævnte formål, og i tilfælde af manglende, ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan levere den anmodede serviceydelse.

2) Med Deres udtrykkelige tilladelse og indtil samme tilbagekaldes kan Deres personlige oplysninger behandles direkte eller via tredjepart – også via forskellige fjernkommunikationsteknikker (e-mail, telefon, automatiserede opkald uden om operatører eller fax) med henblik på andre formål i medfør af informationsmeddelelsens punkt 1), herunder også formål, som ikke er direkte knyttet til leveringen af serviceydelsen, eller nærmere betegnet med henblik på:

a) eventuel videregivelse til associerede turiststrukturer

b) fremsendelse, også via SMS, elektronisk post og/eller telefon, af reklamemateriale, informationsmateriale og kommercielle informationer

c) salgsaktiviteter eller direkte og indirekte kontakt via forskellige salgskanaler

d) interaktive kommercielle kommunikationsmeddelelser

e) spørgeskemaer om gæsternes tilfredshed med de leverede serviceydelser (også gennem tredjepart)

f) reklamemæssige tiltag for produkter og/eller serviceydelser leveret af tredjepart

g) statistiske undersøgelser og markedsanalyser.

Tilladelse til behandling og formålene angivet i punkt 2) er ikke påkrævet. Hvis det afvises, behandler Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. Deres personlige oplysninger med henblik på de i punkt 1) angivne formål.

Behandlingen angivet i de forudgående punkter 1) og 2) kan udføres ved brug af papirform eller IT og/eller EDB og under alle omstændigheder på en sådan måde, at det opfylder de gældende lovbestemmelser.

Internt på Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. behandles Deres personlige oplysninger af ansatte i Customer Care, Salg, Marketing, Fakturering og Teknologier. Disse medarbejdere, som arbejder direkte under den pågældende “Ansvarlige for behandlingen”, er blevet tildelt hvervet at behandle oplysningerne og er blevet behørigt instrueret i opgaven.

Ud over medarbejderne på Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. kan Deres personlige oplysninger også blive behandlet af tredjepart med hjemsted i Italien eller i udlandet, som Sant’Angelo Village/Siset S.p.A. har tildelt visse (eller dele af) opgaver som leverandører af ovennævnte serviceydelser. I sådanne tilfælde arbejder disse partnere som selvstændige indehavere eller udpeges som ansvarlige eller beskæftigede med behandlingen. De udpegede ansvarlige eller beskæftigede modtager behørige instruktioner – med særlig fokus på anvendelse af minimumssikkerhedsforanstaltninger – med henblik på sikring af oplysningernes fortrolighed og sikkerhed. Ovennævnte tredjeparter er sædvanligvis beskæftiget inden for følgende områder: Opkrævningsvirksomheder, Virksomheder, der udarbejder faktureringsoplysninger, Virksomheder, der udskriver og sender fakturaer til kunderne, Konsulentvirksomheder, Factoringvirksomheder, Virksomheder, der udøver telemarketing aktiviteter og call center, Agenter og Forretningsagenter, franchisee.

Indehaverne af behandlingen er Deres personlige data er:

Sant’Angelo Village/Siset S.p.A.

I forbindelse med behandlingen af de personlige oplysninger kan De til enhver tid udøve rettighederne i medfør af artikel 7 i loven, som vi for en god ordens skyld bringer her, ved at skrive til:

Sant’Angelo Village/Siset S.p.A.
Via Altinate 62
35121 Padova
Italien

“Artikel 7 Ret til adgang til de personlige oplysninger og andre rettigheder”

1. Den pågældende person har ret til at få bekræftet eksistensen af de personlige oplysninger, også selv om disse endnu ikke er registreret, og meddelelse herom i forståelig format.

2. Den pågældende person har ret til at få oplyst:

a) oprindelsen af de personlige oplysninger

b) behandlingens formål og måde

c) den anvendte metode i tilfælde af behandling udført ved hjælp af elektroniske medier

d) oplysninger om indehaveren, de ansvarlige og udpeget repræsentant i Italien, hvis dette gør sig gældende

e) de parter eller kategorier af parter, som de personlige oplysninger er videregivet til eller som kan få kendskab til dem i deres egenskab af udpeget repræsentant i Italien, ansvarlige eller beskæftigede.

3. Den pågældende person har ret til:

a) at få opdateret, rettet eller – såfremt det har interesse – tilføjet oplysninger

b) at få slettet, ændret til anonym form eller blokeret oplysninger behandlet i modstrid med loven, herunder dem, som ikke er nødvendige at bevare i forbindelse med formålet med henblik på hvilket oplysningerne er indsamlet eller efterfølgende behandlet

c) få attesteret, at handlingerne i medfør af de forudgående punkter a) og b) er blevet gjort bekendt – også hvad angår indholdet – for de personer, som oplysningerne er blevet videregivet til, undtagen i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt eller kræver en uforholdsmæssig stor indsats i forhold til den beskyttede rettighed.

4. Den pågældende person har ret til at modsætte sig helt eller delvist:

a) behandling af dennes personlige oplysninger af rimelig grund, selv om de er knyttet til formålet med indsamlingen

b) behandling af dennes personlige oplysninger med henblik på fremsendelse af reklamemateriale eller direkte salgsmateriale eller materiale til markedsanalyser eller kommerciel kommunikation.

“Udøvelsen af de ovenfor anførte rettigheder kan ske direkte eller ved tildeling af skriftlig fuldmagt til fysiske personer eller foreninger.”

Personlige oplysninger12/09/2015 10:12:14SantAngelo Village